Dokument och arkiv

Årsmöte 2021

Eftersom även detta årsmöte ställdes in på grund av coronapandemin genomförde vi ett digitalt årsmöte. De medlemmar som inte har mejladress fick formuläret med vanlig post. Vi har utgått från dagordningen till det ordinarie årsmötet och vad som står i stadgarna. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ekonomisk plan har skickats ut till medlemmarna och finns också här.
37 medlemmar deltog och har godkänt alla förslag i protokollet.


Protokoll från årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan och ekonomisk plan 2021

Stadgar (reviderade mars 2018)

Logotyper för nedladdning