Dokument och arkiv

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer i år att genomföras digitalt "per capsulam" precis som förra årsmötet 2020, genom poströstning eller på webben.
En länk till ett formulär kommer att mejlas ut. De medlemmar som inte har mejladress får formuläret med vanlig post.
Dagordning och kompletterande handlingar finns här.


Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan och ekonomisk plan 2021

Årsmöte 2020

Stadgar (reviderade mars 2018)

Logotyper för nedladdning