Dokument och arkiv

Årsmöte 2020

Eftersom vårens årsmöte ställdes in på grund av pandemin har vi genomfört ett årsmöte "per capsulam", genom poströstning eller på webben.

Protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ekonomisk plan finns att ladda hem här nedanför.


Protokoll från årsmöte 2020

Bilagor till årsmötet

Stadgar (reviderade mars 2018)

Logotyper för nedladdning