Kontakt och arkiv

Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer, kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se


Medlemskap i föreningen kostar 175 kr per år, medlemmar på samma adress 300 kr, studerande 50 kr. Pg 4434460-4.

Styrelse 2024/25

Gunilla Lindholm, ordförande, tel. 070 366 2843

Johan von Seth, vice ordförande

Inger Hasselberg, kassör, tel. 070 766 7186

Mats Björkman

Marianne Landqvist

Ursula Malmström Nehm

Carola Stuar


Adjungerad Ulrika Schaeder, Nationalmuseum

Stadgar  (reviderade mars 2022)

Protokoll från årsmöte 2023

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2022

Ekonomisk berättelse 2022

Revisionsberättelse 2023

Logotyper för nedladdning