Kontakt och arkiv

Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer, kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se


Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år,

familj 200 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.


Styrelse 2022/23

Gunilla Lindholm, ordförande, tel. 070 366 2843

Johan von Seth, vice ordförande

Inger Hasselberg, kassör, tel. 070 766 7186

Mats Björkman

Markus Dimdal

Ursula Malmström Nehm

Carola Stuart
Sarah Westerling


Adjungerad Ulrika Schaeder, Nationalmuseum

Revisor Marianne Preissler

Stadgar (reviderade mars 2018)

Protokoll från årsmöte 2021

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan och ekonomisk plan 2021

Logotyper för nedladdning