Kontakt och arkiv

Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer, kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se


Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år,

familj 200 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.


Styrelse 2020/21

Gunilla Lindholm, ordförande, tel. 070 366 2843

Johan von Seth, vice ordförande

Inger Hasselberg, kassör, tel. 070 766 7186

Mats Björkman

Markus Dimdal

Ursula Malmström Nehm

Carola Stuart
Sarah Westerling


Adjungerad Ulrika Schaeder, Nationalmuseum

Revisor Marianne Preissler

Stadgar (reviderade mars 2018)

Årsmöte 2021

Eftersom även detta årsmöte ställdes in på grund av coronapandemin genomförde vi ett digitalt årsmöte. De medlemmar som inte har mejladress fick formuläret med vanlig post. Vi har utgått från dagordningen till det ordinarie årsmötet och vad som står i stadgarna. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ekonomisk plan har skickats ut till medlemmarna och finns också här.
37 medlemmar deltog och har godkänt alla förslag i protokollet.


Protokoll från årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan och ekonomisk plan 2021

Logotyper för nedladdning