Kontakt och arkiv

Är du intresserad av att bli medlem eller vill veta mer, kontakta oss på info@porslinsmuseetsvanner.se


Medlemskap i föreningen kostar 175 kr per år,

medlemmar på samma adress 300 kr, studerande 50 kr, företag 500 kr. Pg 4434460-4.


Styrelse 2022/23

Gunilla Lindholm, ordförande, tel. 070 366 2843

Johan von Seth, vice ordförande

Inger Hasselberg, kassör, tel. 070 766 7186

Mats Björkman

Markus Dimdal

Ursula Malmström Nehm

Carola Stuart
Sarah Westerling


Adjungerad Ulrika Schaeder, Nationalmuseum

Revisor Marianne Preissler

Stadgar 

Nuvarande (reviderade mars 2018)

Nytt förslag (beslutas på årsmöte och höstmöte 2022)

Protokoll från årsmöte 2022

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2021

Ekonomisk berättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan och ekonomisk plan 2022

Logotyper för nedladdning